Mã hóa và giải mã dữ liệu bằng khóa đối xứng trong C# sử dụng thuật toán mã hóa khóa đối xứng AES

Đây là bài 2 của 2 trong series Các bài hướng dẫn C#

1. Tổng quan. AES (viết tắt của từ tiếng anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) là một thuật toán mã

Hướng dẫn cài đặt MongoDB Enterprise Edition trên VPS ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS từ A đến Z

Đây là bài 1 của 1 trong series Các bài hướng dẫn MongoDB

1. Cài đặt MongoDB Chạy các lệnh sau để nhập public GPG Key của MongoDB: sudo apt-get install gnupg wget -qO – https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc | sudo

Pi Network là gì? Hướng dẫn đào coin miễn phí hot nhất hiện nay

Pi Network là gì? Pi Network là một cryptocurency mới và được khai thác chỉ trên điện thoại, nhưng đây là loại hình đào coin