Friday, 21 June, 2024
HomePluginsWordPressAll in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat...

All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more… v2.2.7

All in One Support Button hiển thị trên mọi trang của trang web của bạn và cung cấp nhiều phương thức liên hệ như bạn muốn.

All in One Support Button

Bạn có thể chọn những phương thức liên hệ nào sẽ được hiển thị trên phiên bản máy tính để bàn và thiết bị di động của trang web của bạn một cách riêng biệt. Cũng theo cách đó, bạn có thể đặt một liên kết cho phiên bản máy tính để bàn và một liên kết khác cho thiết bị di động.

All in One Support Button

Facebook Customer Chat, WhatsApp, Tawk.to live chat, Intercom, Zendesk chat, Call Me Back, Crisp, VK chat, Skype, Slack, Viber, Telegram, Email, Smartsupp, LiveChat, LiveHelper Chat và các kênh hỗ trợ giao tiếp xã hội khác đều có trong một mô-đun tin nhắn!

Link download: Google Drive

Related articles

Most Popular