Friday, 21 June, 2024
HomePluginsWordPressYoast News SEO Premium v13.1

Yoast News SEO Premium v13.1

Yoast News SEO for WordPress plugin sẽ giúp bạn thực hiện tất cả những điều cho phép bạn tối ưu hóa trang web của mình cho Google Tin tức. Nó sẽ đảm bảo rằng Google biết về bất kỳ bài viết mới nào trên trang web của bạn càng sớm càng tốt, bằng cách sử dụng XML News Sitemap cụ thể. Nó cũng sẽ giúp bạn tối ưu hóa một số tùy chọn XML News Sitemap nâng cao hơn.

Yoast News SEO Premium

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tin tức với Yoast News SEO

  • Tối ưu hóa trang web của bạn trực tuyến cho Google Tin tức
  • Ping ngay lập tức cho Google về hướng dẫn liên quan đến một bài đăng hiện đại
  • Tạo Sơ đồ trang web Tin tức XML

Mặc dù plugin này sẽ không gửi trang web của bạn đến Google Tin tức cho bạn, nhưng nó  sẽ giúp bạn tối ưu hóa trang web của mình để xuất hiện thường xuyên và theo cách tốt nhất có thể trong Google Tin tức và trong các kết quả tìm kiếm chung.

WordPress News SEO Premium

Link download: Google Drive

Related articles

Most Popular