Tuesday, 28 May, 2024
HomePluginsWordPressYoast WooCommerce SEO Premium v15.7

Yoast WooCommerce SEO Premium v15.7

Bắt đầu tối ưu hóa cửa hàng trực tuyến của bạn cùng với Yoast WooCommerce SEO Premium

  • Xếp hạng cao hơn với cửa hàng trực tuyến của bạn trên Google, Bing và Pinterest
  • Thu hút nhiều người mua hơn đến trang web của bạn bằng cách làm cho sản phẩm của bạn nổi bật trong kết quả tìm kiếm
  • Bán nhiều hơn bằng cách làm cho sản phẩm của bạn dễ tìm hơn trên trang web của bạn, nghiên cứu kỹ thuật SEO

Những gì Yoast WooCommerce SEO plugin làm được

Có nhiều người nhấp vào sản phẩm của bạn hơn trên phương tiện truyền thông xã hội
Yoast WooCommerce SEO có thể sử dụng các thông tin chi tiết như giá và kho sản phẩm của bạn và trình bày chúng theo cách mà Facebook và Pinterest có thể sử dụng.

Có nhiều người nhấp vào sản phẩm của bạn thông qua các công cụ tìm kiếm.
Vì với Yoast WooCommerce SEO, bạn sẽ nhận được một menu cài đặt bổ sung, cho phép bạn điều chỉnh nhà sản xuất, thương hiệu và màu sắc. Cùng với tùy chọn để thêm thông tin GTIN / ISBN / MPN duy nhất vào sản phẩm của bạn. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc thích hợp được sử dụng để hiển thị sản phẩm của bạn một cách độc đáo trên các công cụ tìm kiếm.

Có điều hướng breadcrumb phản ánh cấu trúc trang web của bạn
Bởi vì bạn có thể sử dụng breadcrumb Yoast SEO, bạn có thể định cấu hình nhiều hơn các giá trị mặc định do WooCommerce cung cấp. Cả khách truy cập của bạn và Google sẽ thích trang web của bạn vì điều hướng đường dẫn đơn giản của nó.

Có sơ đồ trang web tốt hơn để Google có thể tìm thấy thông tin cần nhanh hơn
Vì plugin này loại bỏ các trang thừa mà WooCommerce đã tự động thêm vào sơ đồ trang web của bạn. Cửa hàng trực tuyến của bạn có sử dụng các bộ lọc, chẳng hạn như phạm vi giá, màu sắc hoặc kích thước không? Sau đó, bạn sẽ có các URL khác nhau cho mỗi kết hợp của các bộ lọc này. Bằng cách loại bỏ những thứ này, Google không lập chỉ mục các trang bạn không muốn xếp hạng. Và bạn tăng cơ hội xếp hạng cao cho các trang liên quan.

Ngừng lãng phí thời gian cuộn lên và cuộn xuống trong khi chỉnh sửa
Vì bạn có thể chọn luôn nhóm các khối WooCommerce lại với nhau ở trên cùng và gửi metabox Yoast xuống dưới cùng. Vì vậy, bạn có thể tập trung vào mô tả và chi tiết sản phẩm của mình trước và tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm sau đó.

Link download: Google Drive

Related articles

Most Popular