Friday, 21 June, 2024
HomePluginsWordPressHide My WP v6.2.9 – Amazing Security Plugin for WordPress

Hide My WP v6.2.9 – Amazing Security Plugin for WordPress

Hide My WP là plugin bảo mật số một cho WordPress. Nó ẩn WordPress của bạn khỏi những kẻ tấn công, người gửi thư rác và trình phát hiện chủ đề. Hơn 26.000 khách hàng hài lòng sử dụng Hide My WP. Nó cũng ẩn URL đăng nhập wp của bạn và đổi tên URL quản trị viên. Nó phát hiện và chặn XSS, kiểu tấn công bảo mật SQL Injection trên trang web WordPress của bạn.

Hide My WP

Link download: Google Drive

Related articles

Most Popular