Wednesday, 28 February, 2024
HomePluginsWordPressLearnDash Notes Add-ons v1.6.2

LearnDash Notes Add-ons v1.6.2

Tiện ích bổ sung này cho phép người học của bạn ghi chú khi họ xem qua khóa học của bạn. Ghi chú có sẵn để xuất và có thể được in bất kỳ lúc nào.

Các tính năng LearnDash Notes

Tạo & Lưu Ghi chú Kỹ thuật số
Người học nhấp vào tab “ghi chú” khi xem các khóa học, bài học và chủ đề của LearnDash và một cửa sổ mới xuất hiện để ghi chú.

Những người học Pop-Out Ghi chú động
Người học có thể kéo và định lại kích thước mô-đun ghi chú để nó ở vị trí hoàn hảo để ghi nhanh các ghi chú của họ. Trình soạn thảo WYSIWYG cho phép người đọc định dạng văn bản thân thiện.

Trang tổng quan ghi chú hợp nhất
Tất cả các ghi chú đã lưu được hiển thị trên trang tổng quan của riêng chúng, giúp truy cập nhanh chóng.

Xuất & In Ghi chú Ghi
chú có thể nhanh chóng được in hoặc chọn xuất sang Microsoft Word để chỉnh sửa thêm.

Hoạt động
trên mọi chủ đề WordPress Sử dụng trên bất kỳ chủ đề WordPress hiện đại nào.

Link download: Google Drive

Related articles

Most Popular