Friday, 8 December, 2023
HomeMake Money OnlineHướng dẫn treo máy kiếm tiền tự động với Peer2profit

Hướng dẫn treo máy kiếm tiền tự động với Peer2profit

Đây là bài 1 của 2 trong series Treo máy kiếm tiền tự động

Hình thức treo máy kiếm tiền thông thường chỉ tận dụng máy tính nhàn rỗi hoặc điện thoại của bạn để kiếm thêm tiền, vì hầu như bạn không phải làm gì cả nên số tiền kiếm được khá ít, nhưng đó cũng là khoản thu nhập thêm của bạn với các hình thức khác. Nhưng nếu bạn biết tận dụng nó bằng cách giới thiệu cho nhiều người khác nữa với link giới thiệu của bạn thì số tiền của bạn kiếm được không hề nhỏ chút nào (vì được tính nhiều cấp giới thiệu) Bạn xem hình bên dưới để rõ hơn.

Từ hình trên được mô tả trên trang chủ của Peer2profit.com cho thấy nếu tổng số referrals của bạn là 3000 người thì bạn có thể kiếm được 10.000$/tháng đó. Tổng referrals ở đây được tính là nhiều cấp, nghĩa là bạn giới thiệu cho người A và người A giới thiệu được người B thì người B cũng là refferral của bạn luôn.

Rồi bắt đầu nào!

Các bước tham gia treo máy kiếm tiền với Peer2profit

Bạn click vào link đăng ký sau để vào trang đăng ký: peer2profit.com

Click Sign up để đăng ký tài khoản mới:

Chỉ cần điền tên tài khoản, email, mật khẩu để đăng ký mới:

Sau khi đăng ký xong, mặc định của trang sẽ là tiến Nga, bạn chuyển sang tiếng Anh để dễ làm việc:

 

Tiếp theo bạn vào Download/ Install để cài đặt app treo máy và kiếm tiền cho máy tính hoặc điện thoại của bạn:

Khi nào bạn có thể rút tiền?

Khi bạn đạt min pay của từng loại như hình sau đây bạn sẽ được rút về.

Trên đấy cho thấy tối thiểu chỉ cần từ 2$ là bạn có thể rút tiền về rồi.

Series NavigationHướng dẫn treo máy kiếm tiền tự động với HoneyGain >>
Related articles

Most Popular